help.carbook.pro

Підтримка – База Знань – my.carbook.pro

Новий реліз від 16 січня 2024 року

  НОВІ МОДУЛІ

▪️ Бухгалтерський облік

  • Документи АСС – ручне створення бухгалтерських проводок – «Швидка навігація» – «бухгалтерські документи» – «Створити бухгалтерський документ» – за замовчуванням тип операції «пряма».
  • Доступні контрагенти: Замовник, постачальник, Співробітник.
  • Склад та Каса задаються окремо та додані фільтри на номер документа.
  • Після зміни статусу документа ACC на «Завершено» – активна кнопка «Проводки» в шапці документа АСС, для швидкого переходу в створені проводки цим документом.Швидкий перехід до створених бухгалтерських проводок з документу АСС
  • При зміні статусу з «Завершено» на «Новий» документа АСС — створюються зворотні проводки.Створені проводки при зміні статусів одного документа з «Новий» на «завершено» і розпроведення та повторного проведення

▪️ Виробництво

  • Тепер є можливість створювати калькуляції для виробництва готової продукції та шаблони для розборки.
  • Калькуляція виробництва і шаблон розборки складаються з робіт і товарів зі складу. Для цього додано створення «комплексів»: «виробництво» та «розборка» – робіт та запчастин з н/з. Зберігаються комплекси в «Довідники та налаштування» – «Комплекси».Створення комплексів «виробництво» або «розборка»
  • «Довідники та налаштування» – «Комплекси» – доступні типи: власний, виробництво, розборка – можна створювати, редагувати. Є можливість «привʼязати до товару» для правильної роботи документів «виробництва PRI» та «розборок DSO».
  • Н/з – таб «Роботи» та таб «Запчастини» є кнопки в «Бургер» меню – «створити комплекс». За замовчуванням тип комплексу – «Власний».
  • Для «виробництва» введено новий прибутковий документ PRI (PRoduction In), де вказується скільки і яких саме товарів має бути вироблено. При врахуванні PRI на основі комплекса-калькуляції вироби автоматично створюється документ PRO (PRoduction Out), за яким списуються необхідні товари і послуги додані до комплексу типу «виробництво».Нові типи документи для виробництва та розборки
  • Ціна придбання в документі PRI розраховується через ціну списання товарів в PRO + ціну відповідних послуг.
  • Для «розборок» введено новий документ типу DSO (DisaSsembling Out), де задаються вузли / агрегати, які розбираються і списуються зі складу. При врахуванні документа автоматично створюється документ DSI (DisaSsembling In) за яким приймаються на склад товари, додані до комплексу типу «розборка», на які розібрався вузол / агрегат.Документ DSO та калькуляція на розборку вузла з картки цього товару
  • Створено новий тип складів «Production» – для зберігання готових виробів. Налаштовується в «Довідники та налаштування» – «Склади» – додати склад, атрибут «Production».
  • У «Довідники та налаштування» – «Товари» – картка товару – додане поле «Джерело» – закупка, виробництво та розборка. При використанні джерела «виробництво» або «розборка» – стає доступний відповідний таб. в картці товару, для створення комплексів розборки або виробництва.Картка товару, поле «Джерело» та налашутвання комплексу для розборки чи виробництва
  • У «Довідники та налаштування» – «Товари» – картка товару – таб «Вироб./Розб.» – кнопка створення калькуляції для розбирання чи виробництва.Друк калькуляції розборки чи виробництва

▪️ Валютні операції

  • Створено довідник курсів валют «Довідники та налаштування» – «Курси валют».Довідники та налаштування - Курси валют
  • Можна додавати/редагувати курс валют на певну дату, як по окремій валюті, так і по всіх на цю дату.
  • Валюти USD та EUR відображаються за замовчуванням, інші три поля можна обирати валюту, яку необхідно відображати.
  • Доступна кнопка «Перерахувати» – Перераховує ціни в картках товарів. В розрахунок буде братись останній доданий рядок.
  • Перерахунок ціни у картці товару
  • В картці товару додані поля “Ціна закупки у валюті”, “Ціна продажу у валюті”, “ІД валюти закупки”, “ІД валюти продажу” та кнопка “Оновити”.
  • Додати поля і кнопка недоступні і стають доступними, якщо користувач вибрав опції “Фіксована ціна придбання” (ціна і валюта придбання, кнопка “Зберегти”) та/або “Фіксована ціна” (ціна і валюта продажу, кнопка “Зберегти”).Перерахунок цін в картці товару
  • Перерахунок цін у вбудованих прайсів постачальників. Якщо прайс не в грн, то перерахунок буде здійснено за курсом в грн.

▪️ Друк акту приймання-передачі

 • Довідники та налаштування – налаштування СТО – Документи – є налаштування виводити чи не виводити документ експрес огляду.
 • Н/з – друк акту приймання-передачі – другою сторінкою після акту друкується документ експрес огляду – він дає можливість за 10 – 15 хвилин оглянути транспортний засіб та зафіксувати огляд.Експрес-огляд автомобіля в CARBOOK

✅  РЕФАКТОРИНГ

▪️ Вікно проводки

  • «Швидка навігація» – «План рахунків» – «Рахунок» – «Проводки» – Додана іконка «і» – для відображення проводок, які пов’язані з поточним рядком. Іконка повʼязаних рядків проводок
  • Максимальна кількість рядків у вікні – 100.
  • Суми відображуються з двома знаками після коми та вирівняні праворуч.
  • Виводиться окремий стовпчик «Operation ID» для розуміння порядку створених проводок.
  • Додані фільтри по «Operation ID», дата операції, реквізитам, рахунку, аналітиці, стороні операції, типу операції, номеру документа.
  • Порядок відображення рядків проводок відповідає налаштуванням рядків в «Бухгалтерські операції».

▪️ Вікно “План рахунків”

  • «Швидка навігація» – «План рахунків» – доданий перехід з рівня на рівень – коректне відображення даних.
  • Кількість рядків на сторінці збільшено, при перегляді на перших рівнях.
  • При кліку на 1-й стовбець виводяться всі проводки з датой від 1.1.00 до дати початку виключно.
  • При кліку на 2-й стовбець виводяться всі проводки від дати початку включно до дати кінця включно із стороною операції Debet.
  • При кліку на 3-й стовбець виводяться всі проводки від дати початку включно до дати кінця включно із стороною операції Credit.
  • При кліку на 4-й стовбець виводяться всі проводки з датой від 1.1.00 до дати кінця включно.
  • При натисканні на номер рахунку або числа в рахунку 1, 2, 3 рівня виводяться проводки відповідних рахунків 4-го.

▪️ Верстка мобільних пристроїв

  • Модалка додавання/редагування «операції», модалка «Рядки операцій», модалка додавання/редагування рядка операції, модалка редагування рахунків, вікно «Бухгалтерські операції», «Довідники та налаштування», адаптована під мобільні пристрої.

▪️ Узгодження

  • Зменшено час на відкривання смс повідомлення з посиланням.
  • При включенні-виключенні робіт і з/ч перераховуються загальні суми робіт і з/ч, разом з загальною сумою всього н/з.
  • Поле коментар з узгодження від клієнта записується в н/з – таб. «коментарі» – «коментар з узгодження».

▪️ Зарплати

  • Швидке меню – Журнали – журнал зарплат – більше недоступний. 
  • Для розрахунку зарплат працівникам потрібно використовувати документи SAL. «Швидка навігація» – «Зарплати» – створити або редагувати документ SAL.
  • В картці працівника, таб. налаштування зарплати можна застосовувати правило «тільки ставка» разом з іншими правилами. У звіті по ЗП будуть відображатись оклад та авансові платежі видані на конкретного працівника.
  • Доступ до SAL – для перегляду потрібно налаштувати роль, «перегляд зарплат співробітників».

  ПОКРАЩЕННЯ (запити від СТО)

▪️Модалка формування звітів

  • «Звіти» – модалка формування звітів – календар для обрання періоду – коректне відображення.
  • «Звіти» – “Звіт за автомобілями” – формується без прихованих рядків.
  • «Звіти» – «Звіт за прибутком по СТО» – коректне вивантаження по відповідальному.

▪️Заборгованість

  • Картка клієнта, картка постачальника та працівника – вкладка заборгованість – доступне  парування документів між різними сторінками.
  • “Швидке меню” – “Бухгалтерія” – “Заборгованість” – “Кредиторка” – коректна робота фільтра по реквізитах СТО.

▪️Каси

  • “Каси” – каса РРО – кнопка «закрити зміну» створюється декілька касових ордерів – виправлено.
  • “Довідники та налаштування” — “Каси” – вимкнути касу – вимикається також для розділу «документи SAL» та інших місцях де каса була перша в списку.

▪️Наряд-замовлення

  • Блок Заявка в акті Приймання-Передачі — виводяться причини зверненняАкт приймання-передачі - фіксує причини звернення з табу Заявки наряд-замовлення
  • Механік із заголовка н/з прописується у рядки Заявки.
  • Можна додавати роботу або комплекс робіт до рядка заявки й призначати механіка або змінювати його.
  • Друкований документ «Заявка в цех» – має достатньо місця для коментарів механіків.
  • При створенні калькуляції з табу “Заявки” – робота або комплекс робіт переноситься з вказівкою місця – з коментаря до причини звернення.
  • В табі “Роботи” – кнопка «плюс» модалка додавання/редагування робіт — чекбокс «з/ч» визначає додавати чи не додавати “з/ч” при створенні калькуляції з табу Заявка.Це налаштування впливає на додавання з/ч до н/з при створенні калькуляції з табу "Заявка"
  • Таб “Діагностика vin” – коректне збереження власної діагностики – додавання/видалення рядків вузлів чи елементів.

✅  БАГИ

 • Панель навігації – поле Пошук по номеру телефона –  н/з, стоврених на цей номер.