help.carbook.pro

Підтримка – База Знань – my.carbook.pro

??  Новий реліз від 30 жовтня 2023 року ??

  НОВІ МОДУЛІ

  ▪️ Коментарі у довіднику робіт

  • У довіднику робіт можна задавати коментарі до кожної роботи – фото 1Додавання коментаря до роботи в "Довідники та налашутвання" - "роботи" - рядок роботи, кнопка коментар
  • При додаванні роботи до н/з можна подивитись на коментар – фото 2Показ коментаря в модалці додавання робіт до наряд-замовлення

  РЕФАКТОРИНГ

▪️ Колцентр (для мережевих СТО)

  • Додана можливість подивитись на Планувальник іншого СТО мережі прямо із н/з Перегляд завантаження іншої станції з мережі, перед переміщенням замовлення на станцію.
  • Додано номер вхідної лінії у звіті по дзвінках

▪️ Планувальник механіків

  • Більше не відображаються ім’я і телефон клієнта
  • Всі дати у звичному форматі ДД-ММ-РР
  • Коректний розрахунок кінця робіт, коли він припадає на неробочі години або вихідні дні
  • Коректна зміна механіка при переміщенні на планувальнику

▪️ Верстка для планшетів

  • Повністю перероблені форми та модалки н/з для відкриття на планшетах
  • Форма н/з, включаючи додавання н/з
  • Роботи – додавання комплексів робіт, додавання робіт
  • Запчастини – коректні ціни й суми

▪️ Заокруглення

  • Н/з – З/ч – поле Кількість – обмеження числа знаків після коми до 4-х (важливо для коректної роботи Резервів)
  • СД – рядки – поле Кількість – обмеження числа знаків після коми до 4-х (важливо для коректного обліку товарів на складі)Н/з – Узгодження – коректна сума з усіма заокругленнями

  ПОКРАЩЕННЯ (запити від СТО)

▪️ Н/з

  • Копіювання н/з – коректний час видачі у новому н/з
  • Н/з – Спосіб розрахунку – можна налаштувати за замовчуванням (Картка працівника – Налаштування – Тип розрахунку в н/з)Налаштування типу розрахунку за замовчуванням в картці працівника
  • Н/з – іконка редагування клієнта – неактивна, поки не завантажились повні данні по клієнту
  • Н/з – Пробіг – виправлені проблеми із зміною статусу після введення пробігу
  • Запчастини – модалка Каталог – модалка Постачальники – якщо назва з/ч порожня, то підтягує назву з прайслиста ПостачальникаНазва товару обраного у вікні Постачальники занесеться в таб "Запчастини" наряд-замовлення такою, якою її обрали.Приклад переносу назви товара з вікна Постачальники до наряд-замовлення, таб Запчастини.
  • Запчастини – коректна перевірка закупочної ціни через операції «Перевірити ціну»
  • Запчастини – Модалка Каталог – коректне додавання запчастин без бренду до довідника
  • Діагностики – коментар із діагностик знову потрапляє до робіт
  • Діагностики – дровер «Список діагностик» – коректна робота пагінації для нестандартних екранівСписок рядків діагностики vin, адаптований під різні нестандартні екрани ПК та планшетів
  • Статистика – враховуються знижки та націнки рядків робіт та з/ч
  • Логи – записується інформація про додавання з/ч через прибуткові СД INC
  • Друковані форми – Гарантійний лист – 30,000 км поміняно на 10,000 км (згідно чинного законодавства)
  • Друковані форми – Накладка – коректні підсумкові суми

▪️ Складські документи

  • Перелік СД – виправлена
  • СД – Рядки – Реалізована можливість додавати рядки з кодами товарів схожими на існуючий, наприклад 10078 при існуючому 100786
  • AUT, CRA – коректна Продажна ціна в автоматично створених документах
  • CRA – виправлено баг, коли при розроведені н/з не завжди створювався CRA

▪️ Документи зарплат SAL

  • Неможливо створити новий документ SAL, якщо за цей період вже існує розрахунок SAL
  • Перегляд документів SAL – додано фільтри по полях: працівник / посада, номер документа, залишок
  • Додано рядок з окладом до документаОклад в документі SAL, розрахований відповідно до обраного періоду при розрахунку

▪️ Журнал розрахунків

  • ЖР – Касовий ордер – при переході у касовий ордер відразу відкривається можливість редагування ордера (при наявності відповідних прав)

▪️ Звіти

  • Звіти – Cashflow – сервісні операції по касі (внесення, видача( знову не відображаються у звіті.
  • Товари – «Зведений по з/ч», «Універсальний по з/ч» – коректний розрахунок Суми та Прибутку.
  • Товари – «Залишки по товарах» – коректні дані за кількістю і сумам.
  • Н/з – «Зведений по н/з», «Універсальний по роботам», «Товари» – коректне відображення знижок і націнок з рядків.
  • Н/з – «За автомобілями», «За клієнтами», «За постами», «За працівниками» – коректне відображення загальної націнки у н/з.
  • Н/з – «За автомобілями» – коректні дані при виборі деталізації «по запчастинах» або «по роботах».

  БАГИ

  • Довідник Постачальників – картка Постачальника – таб Замовлення – виправлений баг пагінації

  • СД SRV – коли обрані Реквізити, сума не попадала у Заборгованість